Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про зелені насадження міст та інших населених пунктів»

Січ 16, 2013 | Категорія: Пояснювальна записка

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про  зелені насадження міст та інших населених пунктів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відсутність належного державного контролю за станом зелених насаджень в містах та інших населених пунктах останнім часом призвела до погіршення стану та втрати багатьох озеленених ділянок, а відсутність чіткого законодавчого регулювання в цьому питанні призводить до виникнення численних зловживань та порушень, найбільш розповсюдженими серед яких є:
незаконне відведення земельних ділянок, зайнятих зелени¬ми насадженнями під будівництво;
необґрунтоване знищення зелених насаджень (коли їх збереження було можливим) під час виконання будівельних чи інших робіт;
заготівля деревини під виглядом санітарних рубок в зелених зонах;
засмічення, влаштування смітників на території зелених зон.
Постійне погіршення стану та скорочення площ зелених насаджень призводить до погіршення якості повітря в містах, що порушує права громадян України на життя у сприятливому оточуючому середовищі. Українські міста втрачають своє зелене вбрання, втрачаючи естетичну привабливість. Громадськість не має механізмів впливу на прийняття рішень стосовно зелених зон та не може відстоювати свої інтереси в цьому питанні.

2. Цілі та завдання прийняття Закону

Ціль даного законопроекту — визначення правових основ утримання, охорони та відновлення зелених насаджень з метою забезпечення прав громадян на життя у сприятливому оточуючому середовищі та захисту зелених насаджень міст та інших населених пунктів.
Завданнями законопроекту є:
сформулювати необхідні законодавчі положення щодо захисту зелених   насаджень;
розробити механізм державного управління та контролю в галузі захисту зелених насаджень;
забезпечити державний облік зелених насаджень;
встановити вимоги щодо режиму використання зелених зон та інших озеленених територій;
визначити права та обов’язки громадян та юридичних осіб при виконанні вимог щодо захисту зелених насаджень;
розробити економічний механізм захисту зелених насаджень;
встановити нормативи, обсяги та умови відновлення зелених зон
(компенсаційного озеленення);
встановити відповідальність за порушення вимог із захисту зелених
насаджень.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Даний законопроект визначає правові основи утримання, охорони та відновлення зелених насаджень.
Основними положеннями законопроекту є наступні.
Захисту підлягають всі зелені зони та насадження, що знаходяться на території міст та інших населених пунктів незалежно від форм власності на земельні ділянки, на яких ці насадження розташовані.
Виділяються три категорії зелених зон — загального користування, обмеженого користування та спеціального призначення.
Громадяни, посадові особи та юридичні особи повинні здійснювати заходи щодо збереження зелених насаджень, не допускаючи незаконних дій чи бездіяльності, що можуть призвести до пошкодження чи знищення зелених насаджень. Власники та користувачі земельних ділянок, на яких знаходяться зелені насадження, зобов’язані здійснювати контроль за їх станом, забезпечувати задовільний стан та нормальний розвиток зелених насаджень.
Господарська та інша діяльність здійснюється, генеральний план та містобудівні плани розвитку міст та інших населених пунктів розробляються з дотриманням вимог по захисту зелених насаджень.
Використання озеленених територій і зелених зон, не сумісне із забезпеченням життєдіяльності зелених насаджень не допускається.
На одного мешканця міста чи іншого населеного пункту має припадати щонайменш 25 квадратних метрів зелених зон.
Розвиток зелених зон здійснюється у відповідності до Генеральної схеми озеленення міст та інших населених пунктів.
За рахунок бюджетів міст та інших населених пунктів в зелених зонах загального, обмеженого та спеціального користування виявляються та встановлюються особливо цінні ділянки зелених зон та вікові дерева, які оголошуються об’єктами природно-заповідного фонду України.
На територіях, зайнятих зеленими зонами загального користування, особливо цінних ділянках зелених зон забороняється надання земельних ділянок для будівництва будівель та споруд, окрім об’єктів цивільної оборони, вентиляційних шахт метрополітену, господарських об’єктів, пов’язаних із доглядом за територією, спортивних та дитячих майданчиків, а також зміна цільового призначення відповідних земель.
З метою забезпечення прав громадян на достовірну інформацію щодо стану навколишнього середовища та ефективного управління зеленими насадженнями здійснюється їх облік.
Замість знищених чи пошкоджених насаджень проводиться компенсаційне озеленення.
Громадяни та юридичні особи мають права та обов’язки щодо захисту зелених насаджень.
Збитки, які завдано пошкодженням чи знищенням зелених насаджень підлягають відшкодуванню.
Діяльність із захисту зелених насаджень економічно стимулюється.
За порушення вимог із захисту зелених насаджень наступає адміністративна відповідальність.
Державне управління зеленими насадженнями та державний контроль в містах та інших населених пунктах здійснюють місцеві органи державної виконавчої влади, Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та  інші спеціально уповноважені на те органи та громадськість.

Внесення змін до інших законів не потребує.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового
регулювання

Діяльність в галузі захисту зелених насаджень в містах та населених пунктах регламентують Закони України ”Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про рослинний світ”, “Про Червону книгу України”, “Про природно-заповідний фонд України”, “Про благоустрій населених пунктів”, Лісовий кодекс України тощо.
Для реалізації положень Закону ”Про захист зелених насаджень в містах та інших населених пунктах” виникає необхідність прийняття змін до інших Законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього Закону не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття  Закону

В результаті прийняття проекту Закону України “Про захист зелених насаджень в містах та інших населених пунктах” буде припинено масове винищення зелених насаджень в містах та інших населених пунктах, чим буде збережено їх естетичну привабливість для туристів;  покращиться здоров’я населення, підвищиться рівень його екологічної свідомості;  буде впорядковано стан зелених насаджень, припиниться незаконне вилучення та використання земель рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного призначення, що зайняті зеленими насадженнями.

   Народні депутати України

 Є.В. Балицький (№305)
Л.Л. Котеляк  (№347)
 С.А. Кузьменком (№327)
 Л.Ф. Литвинов (№278)
  Ю.І. Боярський (№273)
 С.Б. Брайко (№232)
 О.Д. Парасків (№229)
  В.М. Жеребнюк (№239)
  О.М. Сікора (№310)