Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони тваринного та рослинного світу»

Тра 3, 2013 | Категорія: Пояснювальна записка

Пояснювальна записка  до проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо охорони тваринного та рослинного світу»

Необхідність прийняття даного Закону

У Законі України «Про Червону книгу України» пропонується внести доповнення до ст. 19, яке забороняє пряме знищення об’єктів Червоної книги України. Наразі ця стаття має недолік, тому що забороняє тільки добування і збирання об’єктів Червоної книги України, але не забороняє, наприклад, дії, які спрямовані на знищення за допомогою хімікатів або будівельних робіт тварин або рослин, які занесені до Червоної книги України.

У Законі України «Про тваринний світ», до ст. 33 вносяться зміни, які дозволять зробити більш жорсткішою регламентацію регулювання чисельності диких тварин, до ст. 44 пропонується внести, за аналогією з Законом України «Про рослинний світ», зміни, які дозволяють Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідним обласним, Київській та Севастопольській міським радам затверджувати Переліки рідких видів тварин, які підлягають особливій охороні на цих територіях. Наразі ці органи самоврядування мають право затверджувати такі Переліки рідкісних рослин, але затверджувати Переліки тварин чомусь не мають права.

Згідно до рекомендацій Конвенції 1979 р. про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі , а також директиви Ради Європейських співтовариств від 02.04.1979 р. «Про збереження диких птахів»  до Закону вноситься нова стаття 46-1 «Обіг диких тварин», яка регламентує продаж диких тварин.

До ст. 63 цього Закону пропонується внести доповнення, які дозволяють Кабінету Міністрів України затверджувати розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тварин, які не занесені до Червоної книги України, чи до переліку мисливських тварин. Зараз Законом встановлено, який орган затверджує розмір компенсації за незаконне добування червонокнижних видів тварин, за незаконне добування мисливських видів тварин, але Законом не встановлено, який орган затверджує розмір компенсації за незаконне добування немисливських і нечервонокнижних видів тварин. Разом з тим саме цих видів тварин нараховується в Україні більш за все – близько 42 тис., у той час як мисливських видів тварин всього близько 30 видів, червонокнижних близько 500 видів. Також до цієї статті вноситься пункт про порядок регламентації розпорядження конфіскованими дикими тваринами, якого поки що немає.

До ст. 25 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» вносяться більш жорсткіші вимоги для видачі дозволів на використання тварин у розважальних цілях, а до ст. 20 – вимоги, які забороняють жорстокі способи добування диких тварин.

У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» ст. 68 приводиться у відповідність до змін, які пропонуються даним законопроектом до ст. 63 Закону України «Про тваринний світ».
Ст. 30 Закону України «Про рослинний світ» надає право Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідним обласним, Київській та Севастопольській міським радам затверджувати Переліки видів рослин, які підлягають особливій охороні на цих територіях. Та через те, що законодавство наразі не передбачає затвердження розміру компенсації за незаконний збір цих рослин, ця стаття є у цілому декларативною.

У зв’язку з цим до ст. 40 Закону України «Про рослинний світ» необхідно внести доповнення, які закріплюють за Кабінетом Міністрів України, за аналогією з червонокнижними рослинами, затверджувати розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів рослин, занесених до Переліку видів рослин, які підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.
До Закону України «Про природно-заповідний фонд України» пропонується внести зміни, які уточнюють цілі створення природних заповідників, які розширюють можливості функціонування пам’яток природи.

У 2012 р. Законом України громадським інспекторам з охорони довкілля були надані права складання протоколів за ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил рибної ловлі), що значно посилило ефективність боротьби з браконьєрством за рахунок залучення громадськості. Подібну  тенденцію з залученням громадськості до захисту природних багатств України слід поширювати.

Законом запропоновані зміни до ст. 255, де пропонується надати додаткові повноваження складання протоколів за різні  види порушень природоохоронного законодавства громадським інспекторам з охорони довкілля, та громадським інспекторам органів рибоохорони. Серед таких адміністративних правопорушень:  виготовлення та  збут заборонених знарядь добування об’єктів тваринного або рослинного світу (ст. 85-1); порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного або  рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або у напіввільних умовах (ст. 88-1); порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України (ст. 90); порушення правил охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ст. 91).

У зв’язку з тим, що 2010 р. були прийняті доповнення до Закону України «Про тваринний світ», які забороняють зберігання заборонених знарядь лову, до ст. 85-1 даного Кодексу пропонується внести відповідні доповнення, які забороняють зберігання та рекламу заборонених знарядь лову, а у ст. 88-1 збільшити штрафні санкції.

Цілі та завдання прийняття акту

Метою прийняття проекту Закону є посилення охорони тваринного і рослинного світу.
Завданнями є посилення охорони видів тварин і рослин, які занесені до Червоної книги України, видів тварин і рослин, які не занесені до Червоної книги України; покращення охорони територій об’єктів природно-заповідного фонду; посилення боротьби з браконьєрством.

Загальна характеристика та основні положення проекту

Законопроект вносить зміни, які стосуються покращення заходів з охорони  тваринного світу до наступних Законів України: «Про Червону книгу України», «Про тваринний світ», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ», «Про природно-заповідний фонд України», «Кодекс України про адміністративні правопорушення».
У Законі України «Про Червону книгу України» пропонується внести доповнення до ст. 19, яке забороняє пряме знищення об’єктів Червоної книги України.

У Законі України «Про тваринний світ», до ст. 44 пропонується внести, за аналогією з Законом України «Про рослинний світ», зміни, які дозволяють Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідним обласним, Київській та Севастопольській міським радам затверджувати Переліки рідких видів тварин, які підлягають особливій охороні на цих територіях. Наразі ці органи самоврядування мають право затверджувати такі Переліки рідкісних рослин, але затверджувати Переліки тварин чомусь не мають права.

До ст. 63 цього Закону пропонується внести доповнення, які дозволяють Кабінету Міністрів України затверджувати розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тварин, які не занесені до Червоної книги України, чи до переліку мисливських тварин.

До ст. 40 Закону України «Про рослинний світ» пропонується внести доповнення, які закріплюють за Кабінетом Міністрів України, за аналогією з червонокнижними рослинами, затверджувати розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів рослин, занесених до Переліку видів рослин, які підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

До Закону України «Про природно-заповідний фонд України» пропонується внести зміни, які уточнюють цілі створення природних заповідників, які розширюють можливості функціонування пам’яток природи.

Законом запропоновані зміни до ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, де пропонується надати додаткові повноваження складання протоколів за різні  види порушень природоохоронного законодавства громадським інспекторам з охорони довкілля. Серед таких адміністративних правопорушень:  виготовлення та  збут заборонених знарядь добування об’єктів тваринного або рослинного світу (ст. 85-1); порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного або  рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або у напіввільних умовах (ст. 88-1); порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України (ст. 90); порушення правил охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ст. 91), порушення правил використання тваринного світу (ст. 85, частина п’ята).

У зв’язку з тим, що 2010 р. були прийняті доповнення до Закону України «Про тваринний світ», які забороняють зберігання заборонених знарядь лову, до ст. 85-1 даного Кодексу пропонується внести відповідні доповнення, які забороняють зберігання заборонених знарядь лову.

Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правові відносини у сфері охорони тваринного та рослинного світу регламентуються Законами України «Про Червону книгу України», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про природно-заповідний фонд України», «Кодекс України про адміністративні правопорушення». Даний законопроект змін до інших законів не потребує.

Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття даного Закону не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат з Державного та місцевих бюджетів.

Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття нормативно-правового акта

Прийняття даного Закону буде сприяти приведенню українського законодавства у відповідність до Міжнародної Угоди про збереження афро-евразійських водоплавних птахів, Конвенції 1979 р. про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі, а також директиви Ради Європейських співтовариств від 02.04.1979 р. «Про збереження диких птахів», посиленню охорони видів тварин і рослин, які занесені до Червоної книги України, посиленню захисту територій і об’єктів природно-заповідного фонду, посиленню боротьби з браконьєрством.

Народні депутати України                                                       

 Томенко М.В.

Тягнибок А.Я.

Котеляк Л.Л.

Балицький Є.В.

Головко В.А.

Розенко П.В.