Пояснювальна записка до проекту Постанови Верховної Ради України про відзначення 60-річчя заснування міста Новий Розділ Львівської області

Кві 5, 2013 | Категорія: Пояснювальна записка

Пояснювальна записка до проекту Постанови Верховної Ради України
про відзначення 60-річчя заснування міста Новий Розділ
Львівської області

1. Обґрунтування необхідності прийняття Постанови

Місто Новий Розділ належить до наймолодших міст Львівської області. Розташоване у східній частині Миколаївського району. Засноване у 1953 році у зв’язку із освоєнням великого родовища самородної сірки біля старовинного селища Розділ.

Розвідане тут родовище сірки було одним із найбільших у Європі, а неглибоке залягання сірчаних руд створювало вигідні умови для видобутку сірки кар’єрним способом. Зважаючи на те, що сірка є стратегічною сировиною для хімічної та військової промисловості, в 1952 році Міністерство хімічної промисловості СРСР прийняло рішення про будівництво великого сірчаного комбінату і робітничого селища для розселення будівників та експлуатаційників комбінату.

У 60-80 рр. відбувається бурхливий розвиток міста – заснування і розвиток кільканадцяти промислових підприємств, інтенсивне житлове будівництво. Становлення міської інфраструктури призвело до зміни функціональної ролі міста із поселення, підпорядкованого великому виробництву до міста, як організаційно-господарського та культурного центру. Тут зосереджені підприємства хімічної, машинобудівної, металообробної, будівельної, харчової та легкої промисловостей. Важливим та стабілізуючим для соціально-економічної сфери міста в умовах кризи є численні бюджетні установи: освіти, охорони здоров’я, культури тощо.

Проте незважаючи на промисловий потенціал місто перебуває у глибокій кризі через реструктуризацію головного державного гірничо-хімічного підприємства «Сірка». Спостерігається уповільнення темпів розвитку інших містоутворюючих факторів, що посилюють проблему безробіття у місті. Відходи хімічної, машинобудівної та металообробної промисловостей негативно впливають на навколишнє природне середовище,  що у найближчому часі може призвести до екологічної катастрофи.

На сьогоднішній день м. Новий Розділ є одним з чотирьох міст України, що  мають статус депресивної території, згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1108 від 26.10.2011 р. «Про надання статусу депресивної території деяким містам обласного значення 2011 року».

Тому, з огляду на зазначене, виникає необхідність прийняття Постанови Верховної Ради України про відзначення 60-річчя заснування міста Новий Розділ Львівської області.


2. Цілі і завдання проекту Постанови

Метою проекту Постанови є забезпечення належних організаційно-правових, фінансово-матеріальних та інформаційних умов для реалізації комплексу заходів з приводу відзначення 60-річчя заснування міста Новий Розділ Львівської області.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Постанови
Проект Постанови передбачає підготовку та відзначення на державному рівні 60-річчя заснування міста Новий Розділ Львівської області.
Для цього пропонується створити відповідний організаційний комітет, розробити та затвердити план необхідних заходів, забезпечити висвітлення в засобах масової інформації вказаної події.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
Прийняття Постанови не потребує внесення змін до чинного законодавства України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація Постанови потребує виділення коштів в обсязі, який буде запропоновано організаційним комітетом та передбачено у державному та місцевому бюджетах.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Постанови
Прийняття даної Постанови дозволить відзначити на належному рівні 60-річчя заснування міста Новий Розділ Львівської області та сприятиме популяризації міста на загальнодержавному рівні.
Допоможе привернути увагу громадськості до проблеми забезпечення та розвитку міст зі статусом депресивних територій, дозволить підтримати загальний рівень життя мешканців та розвине інфраструктуру.
Офіційне святкування матиме значний культурний вплив на мешканців, а також сприятиме патріотичному вихованню молоді.

Народний депутат  України   Л. Л. КОТЕЛЯК