Лідія Котеляк зареєструвала законопроект №4396 від 11.03.2014 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення окремих норм у відповідність до принципу рівності

Бер 11, 2014 | Категорія: Верховна рада, Законопроект

Проект Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення окремих норм у відповідність до принципу рівності” розроблено за результатами виконаного системного аналізу практики застосування норм Податкового кодексу України, а також задля забезпечення рівних умов оподаткування та у зв’язку із необхідністю зменшення ризиків розбалансування Державного бюджету України 2014 року, які виникають у зв’язку з наступним.

Законом України від 19 грудня 2013 року №713-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків» передбачено на постійній основі звільнення від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України та вивезення в митному режимі експорту зернових та технічних культур. Одночасно, вищезазначеним законом передбачено, що таке звільнення не розповсюджуватиметься на сільгосппідприємства – виробників зернових і технічних культур та інші підприємства (трейдери), які безпосередньо придбали зернові і технічні культури у сільгоспвиробників.

Тобто з 1 січня 2014 року фактично весь експорт зерна і технічних культур, що вироблятиметься в Україні, буде оподатковуватися за «0» ставкою ПДВ з правом на бюджетне відшкодування, що не сприятиме збереженню бюджетного ресурсу країни.

Крім того, проект Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення окремих норм у відповідність до принципу рівності” запропоновано удосконалити визначення платників та порядку нарахування і сплати збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

Законопроект підготовлено з метою вирішення проблем адміністрування податків, створення умов рівність усіх платників при визначені податкових зобов‘язань незалежно від форми власності та походження капіталу, внаслідок чого встановлені податки та збори дозволять досягти збалансованості витрат бюджету з його надходженнями і будуть усунені ризики недонадходження до бюджету сум податків від запровадження необґрунтованих преференцій.

Шляхами досягнення зазначеної мети є оптимізація кола платників, встановлення єдиних правил визначення об‘єкту і бази оподаткування. Зазначене створить рівні умови справляння податків та зборів, спрощення механізму їх адміністрування, сприятиме зниженню адміністративного тиску на бізнес-середовище.

Законопроектом пропонується вилучити із статті 197 Податкового кодексу України пункт 197.21 згідно з яким, на постійній основі запроваджено звільнення від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України та вивезення в митному режимі експорту зернових та технічних культур. 

Крім того, законопроектом запропоновано удосконалити норми глава 4. розділу XIV. «Спеціальні податкові режими» в частині визначення кола платників та порядку нарахування і сплати збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

Законопроект регулює правовідносини у сфері оподаткування.

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють зазначене питання є Податковий кодекс України.

Реалізація положень цього законопроекту після його прийняття  не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

Реалізація зазначеного акту позитивно вплине на наповнення доходної частини державного бюджету. Якщо у 2014 році буде імпортовано 27,3 млрд. кубометрів. природного газу (тобто на рівні 2013 року – розпорядження КМУ від 29 квітня 2013 року № 327-р «Про затвердження прогнозного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні на 2013 рік»), а ціна на газ на ІІ квартал 2014 року, за інформацією міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана, становитиме 368,5 доларів за 1000 кубометр (за курсом 9,21 грн.) – збір у вигляді цільової надбавки до ціни за природний газ складатиме 1,9 млрд. гривень.

Прийняття проекту Закону дозволить створити рівні умов для  платників при визначені податкових зобов‘язань незалежно від форми власності та походження капіталу, внаслідок чого встановлені податки та збори дозволять досягти збалансованості витрат бюджету з його надходженнями і будуть усунені ризики недонадходження до бюджету сум податків від запровадження необґрунтованих преференцій.

Теги: , , , ,