Лідія Котеляк зареєструвала законопроект №3868-1 від 15.01.14 р. щодо забезпечення права релігійних організацій та громадян на безперешкодне проведення релігійних обрядів та церемоній

Січ 15, 2014 | Категорія: Верховна рада, Законопроект

Цей законопроект є альтернативним до Проекту Закону про внесення змін до cтатті 21 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (щодо порядку проведення публічних богослужінь), реєстр. №3868 від 14.01.2014.

Стаття 35 Конституції України закріплює право громадян на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.

Проте частина 5 статті 21 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» передбачає невиправдані ускладнення процедури відправлення публічних релігійних обрядів та церемоній, а саме необхідність отримання дозволу відповідної місцевої державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради. Такі обмеження не відповідають статті 35 Конституції України. Тому необхідним є запровадження повідомного (заявницького) принципу проведення публічних релігійних обрядів та церемоній.

На відміну від законопроекту за №3868, цей проект Закону не містить посилань на «законодавство України про свободу мирних зібрань» при регулюванні повідомного (заявницького) принципу проведення публічних релігійних обрядів та церемоній. На жаль, в Україні не прийнятий спеціальний закон, який би регулював порядок проведення мирних зібрань. Єдиним регулятором у цій сфері є лише стаття 39 Конституції України. Саме тому некоректним є посилання на законодавство, яке ще не є прийнятим. У зв’язку з цим, а також враховуючи недолугу практику деяких суддів безпідставно забороняти проведення мирних зібрань на підставі ще радянського Указу Президії Верховної Ради СРСР від 28 липня 1988 року №9306 «Про порядок організації і проведення зборів,  мітингів,  вуличних походів і демонстрацій в СРСР», пропонується не зв’язувати порядок проведення публічних релігійних обрядів та церемоній із порядком проведення мирних зібрань.

Метою законопроекту є забезпечення права релігійних організацій та громадян на безперешкодне проведення публічних релігійних обрядів та церемоній.

Мета законопроекту досягається вирішенням наступних завдань:

1) закріпленням права безперешкодного проведення релігійних обрядів та церемоній у місцях мирних зібрань громадян.

2) закріпленням права безперешкодного проведення релігійних обрядів та церемоній на зустрічах з народними депутатами України.

3) закріплення повідомного принципу для проведення публічних релігійних обрядів та церемоній.

Законопроектом пропонується закріпити право релігійних організацій та громадян на безперешкодне проведення релігійних обрядів та церемоній у місцях мирних зібрань громадян та на зустрічах з народними депутатами України, а також повідомний принцип для проведення публічних релігійних обрядів та церемоній.

 Ця сфера правовідносин регулюється Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації».

Реалізація положень законопроекту не впливає на показники бюджету.

Прийняття цього законопроекту дозволить забезпечити право релігійних організацій та громадян на безперешкодне проведення публічних релігійних обрядів та церемоній.

 

Теги: , , , , ,