Депутатський запит щодо виконання плану заходів з адаптації законодавства України до законодавства ЄС та розробки сучасних нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин згідно із Директивами ЄС

Тра 16, 2013 | Категорія: Верховна рада, Депутатський запит

Прем’єр-міністру України

                                                                  АЗАРОВУ М.Я.

                                                                    Міністру екології та природних ресурсів

                                                                    України

                                                                        ПРОСКУРЯКОВУ О.А.

 

                                                                     Міністру охорони здоров’я України

                                                                        БАГАТИРЬОВІЙ Р.В.

  

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

 

Щодо виконання плану заходів з адаптації

законодавства України до законодавства ЄС

та розробки сучасних нормативів гранично

допустимих викидів забруднюючих речовин

згідно із Директивами ЄС

 

Шановний Миколо Яновичу!

Шановний Олеже Альбертовичу!

Шановна Раїсо Василівно!

 

Звертаюся до Вас, як народний депутат України, згідно ст.ст. 85 і 86 Конституції України, ст.ст. 15 і 16 Закону України «Про статус народного депутата України» та інших нормативно-правових актів, у зв’язку із здійсненням мною депутатських повноважень.

Законодавство у сфері охорони та використання атмосферного повітря має достатньо розгалужену систему правових засобів, зокрема Кабінетом Міністрів України затверджений перелік найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, Міністерством охорони здоров’я встановлені нормативи гранично допустимих концентрацій, а також нормативи гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів, затверджені Міністерством екології та природних ресурсів та інші.

Проте за оцінкою експертів, рівень забруднення атмосферного повітря в Україні значно перевищує показники країн Євросоюзу, а нормативно-правова база України у даній сфері адаптована до законодавства ЄС на 30%.

Норми безпеки та нормативно-методологічна база, якою керуються як виробники так і органи державного нагляду є надбанням СРСР, яке не враховує вимог чинного законодавства та сучасних технологій і потреб галузі. Протягом 2006-2011 років Мінприроди України не замовило розроблення жодного стандарту на зміну ГОСТів та гармонізацію європейських стандартів у сфері охорони довкілля, раціонального природокористування, екологічної безпеки

Сьогодні система державного управління не має ефективних важелів для мотивації виробників  впроваджувати програми оздоровлення та здійснювати заходи щодо зменшення  забруднення атмосферного повітря, упроваджувати систему автоматичного моніторингу обсягів викидів забруднюючих речовин атмосферного повітря та інформування населення.

Наприклад, серед органів що відповідальні за якість атмосферного повітря зазначене Міністерство надзвичайних ситуацій України, правонаступником якого є Державна служба України з надзвичайних ситуацій до функцій яких входить лише моніторинг забруднення атмосферного повітря, а єдиний координатор та контролер – відсутній (до 2010 року була Міжвідомча комісія з питань моніторингу довкілля) тощо.

Відповідно до наведеного вище, розглядаючи питання щодо впровадження стандартів ЄС у сфері якості атмосферного повітря в України, в першу чергу необхідно усунути існуючі прогалини за даним напрямком на інституційному рівні.

Так, впровадження більшості стандартів ЄС у сфері якості атмосферного повітря в Україні, які передбачені у Базовому плані адаптації екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженому наказом Мінприроди України від 17.12.2012 №659 та проекті Угоди про Асоціацію між ЄС та Україно, на практиці втілити цей план та успішно реалізувати ініціативи буде неможливо, оскільки серед органів державної влади щодо контролю рівня забруднення атмосферного повітря, системи державного моніторингу та управління відсутній єдиний координатор.

Проблемним залишається питання незадовільного стану атмосферного повітря, що обумовлено недотриманням підприємствами технологічного режиму експлуатації пилогазоочисного устаткування, низькими темпами впровадження сучасних технологій очищення викидів, відсутністю ефективного очищення викидів підприємств від домішок тощо.

Майже не спостерігається позитивна динаміка поетапного зниження шкідливих викидів, хоча законодавство України містить норми щодо регулювання діяльності, яка впливає на погоду та клімат, а вимоги щодо їх скорочення встановлюються відповідними дозволами, виданими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої з питань охорони навколишнього природного середовища або його територіальним органом, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я або його територіальними органами.

Проте відповідно до наказу МОЗ від 21.09.2012 р. №179-О «Про ліквідацію бюджетних закладів, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України» повністю було ліквідовано санітарно-епідеміологічні станції в Україні, що є найголовнішим територіальним контролюючим органом за дотриманням вимог санітарного законодавства.

З кожним днем ситуація із дотриманням законодавства та нормативно-правових актів щодо охорони та використання атмосферного повітря тільки погіршується, спостерігається масове нехтування санітарно-епідеміологічними нормативами та відсутнє впровадження належних заходів щодо зменшення забруднення атмосфери суб’єктами господарювання все більшої актуальності набирає питання правового регулювання сфери захисту атмосферного повітря.

Прошу провести якісну оцінку та надати своє бачення щодо вирішення ситуації, яка склалася із організаційною структурою державних органів, що здійснюють моніторинг та контроль за дотриманням законодавства України у сфері охорони атмосферного повітря. Потрібен перегляд існуючих підходів до управління, а саме зміни дозвільної системи, що стимулюватиме модернізацію виробничих технологій та впровадити систему інституційного управління за нормами ЄС у сфері якості повітря.

Зважаючи на гостроту проблеми, прошу вжити невідкладних заходів щодо визначення органу виконавчої влади, який повинен опікуватися питаннями загальної координації та контролем за дотриманням нормативів з охорони атмосферного повітря, а також розробляти разом з відповідними органами Мінприроди та МОЗ чіткий план із гармонізації європейських стандартів  у сфері охорони довкілля, раціонального природокористування та екологічної безпеки.

Прошу розробити сучасні нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарними і пересувними джерелами забруднення, а також нормативи гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів згідно із Директивами ЄС.

 

 

 

З повагою

народний депутат України                                                                                                               Л. Котеляк (№347)

                                                                                                                    

Теги: , , , ,